Wet Arbeid Vreemdelingen

De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op de Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav). In deze wet staan de regels voor het laten werken van buitenlandse werknemers.