Toegankelijkheid

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie voldoet gedeeltelijk aan de eisen op het gebied van toegankelijkheid. In onze toegankelijkheidsverklaring lichten wij toe op welkepuntenwij nog niet volledig voldoen en op welke termijn wij verwachten de knelpunten op te lossen.

Bekijk toegankelijkheidsverklaringen van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Melden problemen digitale toegankelijkheid Nederlandse Arbeidsinspectie

Heeft u vragen of opmerkingen over digitale toegankelijkheid van de Nederlandse Arbeidsinspectie? Mail: Postbus Nederlandse Arbeidsinspectie redactie