Help

NLArbeidsinspectie.nl algemeen

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of werkgevers en werknemers zich aan de wet houden en of het sociale zekerheidsstelsel goed werkt. Heeft u een vraag over wet- en regelgeving, ga dan naar Arboportaal.nl, Rijksoverheid.nl of bel 1400.

Toegankelijkheid

NLArbeidsinspectie.nl is te bekijken met vrijwel alle browsers. Er wordt veel doorverwezen naar andere sites. De nieuwe site wordt dan in hetzelfde venster geopend.

Tekstgrootte

U kunt de tekst van de website vergroten of verkleinen. De instelling geldt alleen voor de tekst, niet voor de afbeeldingen.

De meeste browsers bieden de mogelijkheid om de tekstgrootte aan te passen. Voor Internet Explorer kunt u de tekstgrootte instellen via het menu > Beeld > Tekengrootte. Via Firefox verandert u de tekstgrootte via het menu > Beeld > Zoomen.

Met [Ctrl +] en [Ctrl -] kunt u ook een grotere of kleinere tekstgrootte instellen.

Copyright

Meer informatie over het gebruik van tekst en beeld van deze site vindt u onder Copyright.