Contact

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of werkgevers en werknemers zich aan de wet houden en of het sociale zekerheidsstelsel goed werkt.

Wet- en regelgeving

Zoekt u meer informatie over wet- en regelgeving rond werk of het sociale zekerheidsstelsel, ga dan naar Arboportaal en naar de onderwerpen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op Rijksoverheid.nl.

Melding, verzoek, aanvraag of kennisgeving

Wilt u een arbeidsongeval melden, een melding doen over onveilig, ongezond en oneerlijk werk  of een ontheffing aanvragen? Ga dan naar de meldpagina.

Telefoon

  • Bel vanuit Nederland: 0800-5151 (ook bij spoed).
  • Bel vanuit het buitenland: +31 70 - 333 56 78.

Contactformulier

Heeft u een vraag over een melding of een bezoek van de Inspectie? Gebruik dan het online contactformulier

Postadres

Nederlandse Arbeidsinspectie
Postbus 90801
2509 LV Den Haag

Bezoekadres

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Nederlandse Arbeidsinspectie
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag

Pers

Bent u journalist en heeft u een persvraag? Neem dan contact op met onze woordvoerders