Oekraïners en toegang tot de arbeidsmarkt

Op 4 maart nam de Raad van de Europese Unie unaniem een uitvoeringsbesluit aan tot instelling van tijdelijke bescherming, zoals bedoeld in de Richtlijn tijdelijke bescherming (Richtlijn 2001/55/EG). Het gevolg hiervan is dat Oekraïners ook toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Dit besluit heeft daarmee ook gevolgen voor het werk van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Werkwijze inspecteurs Nederlandse Arbeidsinspectie

Vanaf nu geldt de volgende werkwijze voor de inspecteurs van de Arbeidsinspectie, totdat sprake is van gewijzigde regels:

  • Per 1 april 2022 hoeven werkgevers voor Oekraïners geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen voor arbeid in loondienst. Deze vrijstelling van de tewerkstellingsplicht geldt met terugwerkende kracht vanaf 4 maart 2022;
  • Vanaf 1 april moet elke werkgever, ten minste 2 werkdagen voordat het dienstverband start, een melding doen bij UWV. Een aanvraag om een tewerkstellingsvergunning die is ingediend voor 1 april 2022, wordt beschouwd als een melding. Niet melden is een overtreding waarvoor de werkgever een boete kan krijgen op grond van de Wet arbeid vreemdelingen;
  • Voor werkgevers die vanaf 4 maart een vluchteling in dienst hebben en dit nog niet hebben gemeld bij UWV geldt een overgangsperiode tot 15 april 2022. Zij kunnen in die periode een melding doen bij UWV. De voorwaarde dat 2 werkdagen van te voren moet worden gemeld geldt dan niet.

Wanneer wordt geconstateerd dat sprake is van andere overtredingen van arbeidswetten, bijvoorbeeld van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag of de Arbeidstijdenwet zal worden gehandhaafd.  

Meer informatie over de regels voor vluchtelingen uit Oekraïne is te vinden op rijksoverheid.nl.