Zelfinspectie: eerlijk werken

Op zelfinspectie.nl kunt u als werkgever zelf controleren of u zich aan de wet houdt. U kijkt naar uw bedrijf zoals een inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie dat zou doen.

Uw bedrijf moet voldoen aan de wet- en regelgeving voor eerlijk werk. Met de zelfinspectietool Eerlijk werken kunt u nagaan hoe u dit regelt.