Zelfstandigen uit het buitenland

Wanneer wel, wanneer geen tewerkstellingsvergunning nodig

Als een werkgever zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) en freelancers uit de Europese Economische Ruimte (EER) (de EU-landen, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) voor zich laat werken, heeft hij hier geen tewerkstellingsvergunning voor nodig.

De werkgever mag zelfstandigen, die van buiten de EER komen, alleen als zelfstandige voor zich laten werken als zij een vergunning voor verblijf als zelfstandige hebben.

Controle wel of geen zelfstandige

Het komt regelmatig voor dat werknemers zich onterecht als zelfstandige (zzp'er) presenteren. De  Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of mensen werkelijk als zelfstandige werken. Daarbij is het bepalend of de werkzaamheden 'zonder gezagsverhouding' worden verricht. Het is dan vooral van belang of de werkzaamheden van degene die zich als zelfstandige presenteert onder eigen verantwoordelijkheid worden verricht. Daarnaast kijkt de Nederlandse Arbeidsinspectie tijdens controles naar alle andere feiten en omstandigheden waaronder de arbeid wordt verricht.

Wel of geen gezagsverhouding?

Voor het bepalen of sprake is van 'wel of geen gezagsverhouding' wordt onder andere naar de volgende omstandigheden gekeken:

  • Wordt geheel voor eigen risico gewerkt?
  • Is vooraf gezamenlijk een overeenkomst opgesteld en over de prijs onderhandeld?
  • Geschiedt betaling rechtstreeks en volledig aan de zzp'er?
  • Kan door de zzp'er zelf worden beslist hoe het werk wordt uitgevoerd en in hoeverre is de zzp'er afhankelijk van de instructies en opdrachten van de werkgever?
  • Kan de zzp'er zijn eigen werktijden bepalen?
  • Wordt door de zzp'er met eigen gereedschappen en materialen gewerkt?    

Als de conclusie van de Nederlandse Arbeidsinspectie is dat de werkzaamheden onder eigen verantwoordelijkheid en zonder gezagsverhouding worden uitgeoefend, dan is sprake van het werken als zelfstandige.

Beoordeling: werknemer (geen zelfstandige)

Wordt niet aan voornoemde criteria voldaan, dan wordt de opdrachtgever als werkgever beschouwd en degene die zich als zelfstandige voordoet als werknemer. Dit kan betekenen dat een werkgever die deze persoon te werk stelt (of via een intermediair inleent) een tewerkstellingsvergunning of een GVVA moet hebben.