Illegale arbeid

Illegale arbeid is het laten werken van buitenlandse werknemers zonder geldig verblijfsdocument en werkvergunning.

Boete bij ontbreken werkvergunning

Een werkgever die een buitenlandse werknemer zonder vereiste tewerkstellingsvergunning (TWV) of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) voor zich laat werken, riskeert een boete.

Meer informatie over de boetes vindt u op de webpagina Boetebedragen bij overtreden Wet arbeid vreemdelingen (Wav).

Illegale arbeid melden

Wilt u (een vermoeden van) illegale arbeid melden? Dat kan bij de Nederlandse Arbeidsinspectie via ons online meldformulier.