Werk op zeeschepen

Voor buitenlandse bemanningsleden die aan boord van een zeeschip op Nederlands grondgebied schepelingendienst verrichten kan een vrijstelling op de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) gelden. Of een werkvergunning (twv of gvva) nodig is, hangt van een aantal factoren af.

Vrijstelling Wav

Een buitenlands bemanningslid is vrijgesteld van de regels in de Wav als:

  • hij zijn hoofdverblijf buiten Nederland heeft én
  • als lid van de bemanning schepelingendienst verricht aan boord van een zeeschip in de zin van de Zeebrievenwet, voor zover het zeeschip niet uitsluitend als binnenschip wordt geëxploiteerd op de Nederlandse binnenwateren, dan wel als werktuig voor weg- en waterbouw binnen Nederland.

Schepelingendienst door bemanning

Schepelingendienst zijn werkzaamheden aan het schip die een bemanningslid uitvoert in het kader van het dagelijks patroon van zorg voor het schip, de bemanning, de lading en de passagiers. Daarnaast moet de werknemer een aangemonsterd bemanningslid zijn dat bij het schip hoort en een contract hebben met de zeewerkgever.

Werkvergunning verplicht

In alle andere gevallen is geen vrijstelling van toepassing en moet de werkgever over een tewerkstellingsvergunning (twv) voor de buitenlandse bemanningsleden beschikken of moet het bemanningslid zelf in het bezit zijn van een gecombineerde vergunning verblijf en arbeid (gvva).