Buitenlandse dienstverleners

Grensoverschrijdende dienstverlening

Bij grensoverschrijdende dienstverlening gelden speciale regels. Heeft een dienstverlener uit de EER of Zwitserland werknemers met een nationaliteit waarvoor geen vrij verkeer van werknemers geldt? Dan hoeft de dienstverlener geen tewerkstellingsvergunning (TWV) aan te vragen als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • Het gaat om tijdelijke dienstverlening in Nederland.
  • De dienstverrichter is buiten Nederland gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland.
  • De buitenlandse werknemers van de dienstverrichter verrichten gelijksoortige arbeid als in het vestigingsland van de dienstverrichter en mogen in het vestigingsland van de dienstverichter wonen en werken.
  • De dienstverrichter verricht daadwerkelijk substantiële activiteiten in het land van vestiging.

Meldingsplicht buitenlandse dienstverrichters uit de EER en Zwitserland

Buitenlandse dienstverrichters uit de EER en Zwitserland die tijdelijk met hun personeel in Nederland een dienst komen verrichten, moeten dit vooraf melden. Dit kan online via het meldloket op postedworkers.nl. Deze meldingsplicht geldt voor tijdelijke diensten die op of na 1 maart 2020 beginnen. Op postedworkers.nl vindt u ook meer informatie en veelgestelde vragen over wat dit betekent voor de dienstverrichter en zelfstandige van buiten Nederland en voor hun opdrachtgever.

Verplichte controle van (de juistheid van) de melding

Nederlandse bedrijven die een onderneming of een meldingsplichtige zelfstandige uit een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER; alle EU-lidstaten + Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) of Zwitserland inhuren voor een tijdelijke opdracht in Nederland, zijn (als klant/opdrachtgever/dienstontvanger) verplicht om te controleren of de melding correct is ingevoerd in het meldloket op postedworkers.nl. Zij ontvangen een bericht als de buitenlandse dienstverrichter of zelfstandige zijn komst naar Nederland heeft gemeld en kunnen de melding online inzien en controleren. Staan er onjuistheden in de melding? Dan kunnen zij dit melden in het online meldloket en de buitenlandse dienstverrichter of zzp'er vragen om de informatie te corrigeren.

Controle door de Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of echt sprake is van grensoverschrijdende dienstverlening. Grensoverschrijdende dienstverlening omvat ook het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, bijvoorbeeld via uitzendwerk. Dienstverleners die niet of niet tijdig aan de notificatieplicht voldoen, maar wel aan alle overige voorwaarden, kunnen een boete krijgen van €1.500,- per vreemdeling. Zowel de betrokken dienstverlener als de opdrachtgever in Nederland en eventuele intermediairs kunnen worden beboet.