Buitenlandse studenten

In Nederland verblijven veel buitenlandse studenten die in een bijbaan of een stage zijn geïnteresseerd. Voor werkgevers is het belangrijk te weten dat er regels gelden voor het aannemen van buitenlandse studenten.

Bijbaan

Wanneer een buitenlandse student geïnteresseerd is in een bijbaan, dan gelden grotendeels dezelfde regels als voor buitenlandse werknemers. Voor de meeste Europese studenten geldt vrij verkeer van werknemers; zij mogen in Nederland werken. Voor niet-Europese studenten is een aantekening 'Arbeid is vrij toegestaan' of een tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig.

Een werkgever kan een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen bij het UWV. Bij de aanvraag moet onder andere aangegeven worden hoeveel uur de student ingezet wordt. Een student mag gedurende de looptijd van de vergunning:

  • voltijd werken alleen in de maanden juni, juli en augustus
  • of maximaal 16 uur per week werken

Stage

In sommige situaties is een tewerkstellingsvergunnig (TWV) nodig:

Opleiding in het buitenland? Dan soms een TWV nodig

Als de stagiair vanuit het buitenland komt om stage te lopen, dan moet de werkgever in sommige gevallen een werkvergunning voor de stagiair aanvragen. Stagiairs met een paspoort van 1 van de EER-landen of van Zwitserland, mogen vrij in Nederland werken.

Stagiairs met een andere nationaliteit hebben een TWV of GVVA nodig.

  • Duurt de stage korter dan 3 maanden? Dan vraagt de werkgever een TWV aan bij het UWV.
  • Duurt de stage langer? Dan vraagt de werkgever een GVVA aan bij de IND. GVVA staat voor: gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid.

Opleiding in Nederland? Dan geen TWV nodig

Volgt de stagiair een opleiding in Nederland? En is de stage relevant voor die opleiding? Dan hoeft de werkgever geen TWV aan te vragen voor de stagiair. Die student heeft dan namelijk al een verblijfsvergunning in verband met zijn opleiding. Er moeten wel concrete afspraken met de student en de betreffende onderwijsinstelling worden gemaakt. Die afspraken worden vastgelegd in een stageovereenkomst tussen werkgevers, stagiair en de onderwijsinstelling. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan de werkgever naar de overeenkomst vragen.