Identiteitscontrole

Werkgevers moeten van alle werknemers die voor hen werken de identiteit controleren. Dit geldt zowel voor Nederlandse als buitenlandse werknemers. In de Wet arbeid vreemdelingen staan aanvullende regels voor werknemers met een niet-Nederlandse nationaliteit.

Identiteit controleren

Een werkgever controleert de identiteit op basis van het geldige identiteitsbewijs. Werkgevers moeten onder meer de echtheid van het document en de nationaliteit vaststellen, en bepalen of de werknemer vrij in Nederland mag werken. Als dit niet mag, moet de werkgever een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen.

Onderdelen van de identificatieplicht

Voor een werkgever bestaat de identificatieplicht uit 3 onderdelen:

  • Verificatieplicht
    De werkgever moet het identiteitsbewijs van zijn werknemers controleren op echtheid en geldigheid op het moment dat zij in dienst treden.
  • Bewaarplicht
    De werkgever moet zelf een kopie maken van het identiteitsbewijs van alle werknemers die hij in dienst neemt en deze in zijn administratie bewaren.
  • Zorgplicht
    De werkgever moet ervoor zorgen dat alle werknemers die voor hem werken, dus zowel de eigen werknemers als de inleenkrachten, op het werk altijd een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen.

Stappenplan verificatieplicht

Werkgevers kunnen de identiteit controleren met behulp van het Stappenplan verificatieplicht.