Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

De sociale zekerheidswetten worden in Nederland uitgevoerd door de SVB, het UWV en de gemeenten. De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op hoe deze instanties aan deze uitvoering invulling geven.