Uitkeringsfraude

Iedereen die in Nederland werkt, heeft recht op de arbeidsvoorwaarden volgens de Nederlandse normen. Schijnconstructies, die als doel hebben om wet- en regelgeving te omzeilen om de kosten van arbeid te verlagen, worden aangepakt.

Eerlijke arbeidsmarkt

Bedrijven moeten zich houden aan dezelfde regels. En van werkgevers en werknemers wordt verwacht dat ze zelf verantwoordelijkheid nemen in het betalen van belastingen en sociale premies. Zo kunnen bedrijven eerlijk met elkaar concurreren en behouden we een eerlijke arbeidsmarkt.

Aanpak van schijnconstructies

De Nederlandse Arbeidsinspectie pakt werkgevers die gebruik maken van schijnconstructies hard aan. Dat doet zij door bedrijven te inspecteren en gegevens uit te wisselen met andere organisaties in binnen- en buitenland. Toezicht, handhaving en opsporing worden daar ingezet waar de meest hardnekkige problemen zitten en het effect het grootst is. Als een overtreding is begaan, kan de Inspectie een boete opleggen, het werk stilleggen en zo nodig strafrechtelijk optreden.

Wet aanpak schijnconstructies (Was)

De Wet aanpak schijnconstructies (Was) biedt extra mogelijkheden om werknemers te beschermen door het tegengaan van onderbetaling van werknemers en van oneerlijke concurrentie. Deze wet is deels vanaf 1 juli 2015 van kracht.

Verbod inhoudingen op / verrekeningen met minimumloon

Vanaf 1 januari 2017 is het verboden om inhoudingen of verrekeningen te doen die van het minimumloon afgaan. De werknemer moet minimaal het netto deel van het minimumloon ontvangen op zijn bankrekening. De werkgever is verplicht ten minste het bedrag van het minimumloon via de bank te betalen en om onkostenvergoedingen op de loonstrook te specificeren. Hierdoor kan de Inspectie beter controleren of het minimumloon daadwerkelijk wordt uitbetaald. Uitzondering: onder voorwaarden mag de werkgever geld inhouden van het minimumloon om de huisvestingskosten of de zorgverzekeringspremie voor de werknemer te betalen. Bekijk meer informatie over bedragen inhouden op het minimumloon van werknemers op Rijksoverheid.nl.

Fraude melden

U kunt (een vermoeden van) fraude of criminaliteit melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.