Inkomensondersteuning

De sociale zekerheidswetten (bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, bijstand, AOW enzovoorts) worden in Nederland uitgevoerd door de SVB, het UWV en de gemeenten. De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op hoe deze instanties aan deze uitvoering invulling geven en wat daarvan de resultaten (effecten) zijn.

De Inspectie kijkt daarbij niet naar het functioneren van een enkele instantie, maar naar de werking bij en resultaten van de gezamenlijke uitvoerders. Dit wordt ook wel toezicht op het stelsel van werk en inkomen genoemd.