Sociale zekerheid

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft de taak om onafhankelijk inzicht te bieden in de bijdragen die het UWV, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de gemeentelijke sociale diensten als uitvoeringsinstanties leveren aan de kabinetsdoelen. De Inspectie doet daarom onderzoek naar het functioneren van deze organisaties op het terrein van werk en inkomen. 

De Inspectie ziet niet alleen toe op de resultaten, maar ook op de werking van het stelsel. Daarbij is er veel aandacht voor handhaving en voor samenwerking. De opgedane inzichten helpen om de uitvoering te verbeteren.