Toezicht Sociaal Domein

In het Toezicht Sociaal Domein (TSD) werken 4 rijksinspecties samen. Ze richten zich op de vraag of kwetsbare jeugdigen en volwassenen tijdig de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Het gaat om de uitvoering door gemeenten van de Participatiewet, de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet passend onderwijs. Een belangrijke invalshoek is of de betrokken instanties goed samenwerken en de hulp waar mogelijk integraal aanbieden.

Het TSD onderzoekt de werking en resultaten van de uitvoering van het sociaal domein als geheel (stelseltoezicht). Daarnaast is er onderzoek naar calamiteiten in de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning, vaak gevolgd door een advies aan de gemeente die het aangaat.

De 4 inspecties die binnen TSD samenwerken zijn:

  • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
  • Inspectie van het Onderwijs
  • Inspectie Veiligheid en Justitie
  • Nederlandse Arbeidsinspectie

Meer informatie over het toezicht van TSD, publicaties en nieuwsberichten zijn te vinden op toezichtsociaaldomein.nl.