Samenwerking en gegevensuitwisseling door UWV, SVB en gemeenten

Goed functionerende informatieprocessen in het SUWI-stelsel zijn nodig voor een behoorlijke uitvoering van de sociale zekerheid en het behalen van de doelen van de wetgever.

De uitvoerende organisaties en gemeenten hebben betrouwbare en actuele informatie nodig om hun werk naar behoren te kunnen doen en de burger goed te bedienen. Ook moet de burger er op kunnen vertrouwen dat de overheid voor een passend niveau van beveiliging zorgt. Dit om misbruik of oneigenlijk gebruik van  persoonsgegevens te voorkomen.

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar problemen bij de elektronische uitwisseling van gegevens en naar de informatievoorziening aan de burger. Ook heeft de Arbeidsinspectie onderzoek gedaan naar het gebruik van de beschikbare arbeidsmarktinformatie door gemeenten. Actuele en juiste informatie over de arbeidsmarkt is voor gemeenten van groot belang voor het begeleiden van klanten naar werk.