Zorgfraude

Onze Opsporingsdienst voert in opdracht van het ministerie van VWS strafrechtelijke onderzoeken naar fraude in de zorg uit. Het gaat hierbij om onderzoeken naar fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb's) en zorg in natura, zogenoemde declaratiefraude.

Onze Opsporingsdienst verricht in dit domein strafrechtelijk onderzoek onder gezag van het Functioneel Parket (FP) van het Openbaar Ministerie (OM). Hierbij wordt nauw samengewerkt met ketenpartners zoals:

  • het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS)
  • het Openbaar Ministerie/Functioneel Parket
  • de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD)
  • de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
  • de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
  • het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
  • de Belastingdienst
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
  • de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Deze organisaties zijn verenigd in de Taskforce Integriteit Zorgsector. Doel: het verbeteren van preventie en het detecteren en terugdringen van zorgfraude. Onze OpsporingsdienstĀ  werkt bij de aanpak van fraude in de zorg ook samen met andere partners, zoals de Nationale Politie.

Prioriteiten

In de afgelopen jaren was onder meer de Wijkverpleging als prioriteit aangemerkt. Ook voor 2023 is een handhavingsstrategie voor de sector Wijkverpleging geschreven. Onze bijdrage hieraan is het verrichten van strafrechtelijke onderzoeken in deze sector.

Ook wordt ingezet op actuele thema's. In 2022 heeft de Arbeidsinspectie bijvoorbeeld fraudesignalen ontvangen over de subsidies 'Coronabanen in de zorg' en 'Bonus zorgprofessionals COVID-19', die hebben geleid tot de start van meerdere strafrechtelijke onderzoeken.