Team Criminele Inlichtingen (TCI)

Het TCI verzamelt informatie over ernstige misdrijven. Deze informatie is afkomstig van informanten: personen die, onder afscherming van identiteit, informatie verstrekken. Voor uw veiligheid zijn uw personalia alleen bekend binnen het TCI. Uw anonimiteit daarbuiten is noodzakelijk omdat bekendmaking vergaande persoonlijke consequenties kan hebben, zoals ontslag of bedreiging.

Contact met TCI

  • U kunt het TCI bellen tijdens kantooruren via telefoonnummer: 06 10 21 34 45.
  • TCI heeft een apart telefoonnummer voor zorgfraude: 06 29 74 44 68.