Re-integratie ondersteuning

Bij de keuzes die de Nederlandse Arbeidsinspectie maakt in haar stelseltoezicht kijkt zij onder meer naar de risico's die uitkeringsgerechtigden lopen op het gebied van armoede en uitsluiting, evenals naar de mogelijkheden voor arbeidsflexibilisering. De Inspectie beoordeelt de stelselwerking ook vanuit concrete onderwerpen en hoe deze uitpakken voor bepaalde groeperingen, bijvoorbeeld de re-integratie van mensen met een WW-uitkering.  

De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat na hoe het UWV en gemeenten de re-integratie van mensen met een uitkering aanpakken en wat daarvan de resultaten zijn. Hierbij gaat het er ook om dat alleen mensen die dat nodig hebben, hulp krijgen bij hun terugkeer naar de arbeidsmarkt. Daarbij onderzoekt de Nederlandse Arbeidsinspectie ook of dit aansluit op de vraag van werkgevers.