Beschut werk

Beschut werk is één van de instrumenten die een gemeente kan inzetten om mensen te activeren.

De Participatiewet gaat er vanuit dat er mensen zijn die zijn aangewezen op werk in een beschutte omgeving. Het belangrijkste kenmerk van deze voorziening is dat het om loonvormende arbeid gaat die alleen in een beschutte omgeving door de betrokken persoon kan worden geleverd. Gemeenten hebben de vrijheid om te bepalen welke ondersteuning voor mensen wordt ingezet.

Gemeenten zijn verplicht om beleid voor beschut werk vorm te geven en vast te leggen in een verordening. Hiervoor hadden zij tot 1 juli 2015 de tijd. Gemeenten zijn niet verplicht beschut werk aan te bieden. Het op voorhand besluiten om beschut werk niet aan te bieden perkt de mogelijkheid om in individuele gevallen maatwerk te geven in beginsel in. Gemeenten die op dit moment geen beschut werk aanbieden, kunnen echter wel alternatieven ontwikkelen en inzetten, om daarmee de mogelijkheid te creëren om in individuele gevallen maatwerk te geven.