Arbeidsomstandighedenwet: Gevaarlijke stoffen

De Arbeidsomstandighedenwet regelt de rechten en plichten van zowel werkgevers als werknemers ten aanzien van veilig en gezond werken. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of werkgevers zich hieraan houden.