Zelfinspectie: werken met gevaarlijke stoffen

Op zelfinspectie.nl kunt u als werkgever zelf controleren of u zich aan de wet houdt. U kijkt naar uw bedrijf zoals een inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie dat zou doen. Op Zelfinspectie Werken met gevaarlijke stoffen checkt u eenvoudig welke Arboverplichtingen uw bedrijf heeft voor het werken met gevaarlijke stoffen.