Niet-ioniserende straling

Elektromagnetische velden en optische straling, zoals radiofrequente of microgolfvelden, laser-, ultraviolet- en infraroodstraling, zijn vormen van niet-ioniserende straling.

Vermijd blootstelling aan straling

Niet-ioniserende straling is over het algemeen minder schadelijk voor de gezondheid dan ioniserende straling. Toch kan ook niet-ioniserende straling schadelijk zijn. Als werkgever moet u daarom de werkplekken goed inrichten om risico’s te vermijden.

Elektromagnetische velden

Overal waar sprake is van elektrische stroom of zendsignalen ontstaan elektromagnetische velden. Bij huishoudelijke apparatuur waarbij relatief kleine elektromotoren, transformatoren of zenders worden toegepast (zoals mixers en computers) is de sterkte van deze elektromagnetische velden te laag om bekende effecten op de gezondheid te veroorzaken. In de buurt van sommige bronnen kunnen de elektromagnetische velden leiden tot gezondheidseffecten. Wie hier in zijn werk mee te maken heeft moet daarom de juiste voorschriften in acht nemen. Werkt uw bedrijf hiermee? Ga naar Arboportaal.nl voor meer informatie over elektromagnetische velden.

Optische straling

Optische straling is niet altijd schadelijk. Vooral langdurige blootstelling aan ultraviolet, infrarood en laserlicht brengt schade toe aan ogen en huid. Lasers kunnen ook zeer schadelijk zijn bij korte blootstelling. Werkt uw bedrijf met optische straling? Ga naar Arboportaal.nl voor meer informatie over optische straling.