Sancties en handhavingsinstrumenten

Als werkgevers of werknemers de arbeidsregels overtreden, treedt de Nederlandse Arbeidsinspectie handhavend op. Dat doet de Inspectie met een mix van instrumenten zoals waarschuwingen, boetes en stilleggingen.

Doel sancties

Sancties zijn bedoeld om zo snel mogelijk een einde te maken aan een overtreding. Omdat sancties ook forse financiƫle gevolgen kunnen hebben, gaat hiervan vaak ook een preventieve werking uit.

Werkwijze bij opleggen sancties

De Nederlandse Arbeidsinspectie bevestigt altijd schriftelijk welke sancties worden opgelegd, welke maatregelen moeten worden genomen en binnen welke termijn de overtreding(en) moet(en) zijn opgeheven. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert via steekproeven of de vereiste maatregelen zijn genomen. Als dat niet is gebeurd, wordt een zwaardere sanctie ingezet.