Proces-verbaal

Een inspecteur maakt proces-verbaal op als er sprake is van een misdrijf of overtreding van de verbodsbepalingen die uitdrukkelijk in de regelgeving worden genoemd. Het werk wordt dan bovendien stilgelegd.

Voorbeelden toepassing proces-verbaal

Voorbeelden van gevallen waarin een proces-verbaal wordt opgelegd en het werk wordt stilgelegd, zijn:

  • De verdachte volgt een 'bevel tot stillegging van het werk' niet op.
  • De werkgever stelt werknemers bloot aan acuut gevaar veroorzakende stoffen of aan andere situaties die acuut de gezondheid bedreigen, terwijl hij de risico‚Äôs van de stoffen of de situatie kent of moet kennen.
  • De werkgever laat werknemers met wettelijk verboden stoffen werken.
  • De werkgever laat kinderen onder de 12 jaar werken.
  • Er bestaat een vermoeden van een 'strafrechtelijke overtreding'.

Omdat het doorgaans om ernstige situaties gaat, ziet de inspecteur er zelf op toe dat het werk pas wordt hervat als het gevaar en/of de overtreding daadwerkelijk is opgeheven.

Het proces-verbaal wordt doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie. De officier van justitie zal bepalen welk vervolg hier aan wordt gegeven.