Wet Arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

Bij grensoverschrijdende dienstverlening gelden speciale regels. Voor buitenlandse werkgevers uit de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland die tijdelijk met hun personeel in Nederland een opdracht uitvoeren geldt de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert hierop.

De WagwEU geeft gedetacheerde werknemers recht op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die Nederland biedt. Denk aan het recht op minimumloon, voldoende pauzes, een gezonde en veilige werkplek, gelijke behandeling van mannen en vrouwen en een minimumaantal vakantiedagen. Daarnaast hebben de buitenlandse werkgevers een aantal administratieve verplichtingen, waaronder het doen van een melding.