Wet Arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

Bij grensoverschrijdende dienstverlening gelden speciale regels. Voor buitenlandse werkgevers uit de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland die tijdelijk met hun personeel in Nederland een opdracht uitvoeren geldt de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU).

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert hierop.