Detachering vanuit de EER en Zwitserland

Bij grensoverschrijdende dienstverlening gelden speciale regels. Voor buitenlandse werkgevers uit de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland die tijdelijk met hun personeel in Nederland werkzaamheden komen verrichten geldt de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU).

In de WagwEU staat dat gedetacheerde werknemers recht hebben op een aantal kernvoorwaarden uit de Nederlandse arbeidswetgeving. Bijvoorbeeld loon, werktijden en vakantiedagen. Ook geldt een meldplicht en zijn er administratieve verplichtingen. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert hierop.