Verplichte controle melding door Nederlandse opdrachtgever

Nederlandse opdrachtgevers die een buitenlands bedrijf of buitenlandse zelfstandige uit een land binnen de EER of Zwitserland inhuren voor een tijdelijke opdracht in Nederland zijn verplicht om te controleren of hun komst (juist) is gemeld in het meldloket op postedworkers.nl.

Is de melding niet gecontroleerd? Dan kan de opdrachtgever daarvoor een boete krijgen.

Begrippenlijst

Wie Toelichting
Buitenlandse werkgever De buitenlandse werkgever (dienstverrichter) is het bedrijf dat zijn werknemers met wie hij een arbeidsovereenkomst heeft, tijdelijk naar Nederland detacheert in het kader van een tijdelijke dienst of opdracht in Nederland.
Nederlandse opdrachtgever De opdrachtgever (dienstontvanger) is het bedrijf of de persoon die een bedrijf of zelfstandige inhuurt op basis van een aannemingsovereenkomst of overeenkomst van opdracht, waarvoor de gedetacheerde werknemer of zelfstandige werkzaamheden verricht.

Meer informatie verplichte controle

Bekijk meer informatie over het controleren van de melding op postedworkers.nl.