Meldplicht buitenlandse werkgevers

Buitenlandse werkgevers uit de EER of Zwitserland zijn verplicht om hun werkzaamheden en de komst van werknemers die tijdelijk in Nederland gaan werken te melden via het Nederlandse online meldloket op postedworkers.nl. Dit moeten zij doen voor de start van de opdracht. Ook zelfstandigen moeten hun werkzaamheden in sommige gevallen vooraf melden. Door de melding kan de overheid makkelijker controleren of bedrijven zich aan de regels houden.

Wordt de meldplicht niet nageleefd? Dan kunnen de buitenlandse werkgever, de meldingsplichtige zelfstandige én de opdrachtgever een boete krijgen.

Begrippenlijst

Wie Toelichting
Buitenlandse werkgever De buitenlandse werkgever (dienstverrichter) is het bedrijf dat zijn werknemers met wie hij een arbeidsovereenkomst heeft, tijdelijk naar Nederland detacheert in het kader van een tijdelijke dienst of opdracht in Nederland.
Nederlandse opdrachtgever De opdrachtgever (dienstontvanger) is het bedrijf of de persoon die een bedrijf of zelfstandige inhuurt op basis van een aannemingsovereenkomst of overeenkomst van opdracht, waarvoor de gedetacheerde werknemer of zelfstandige werkzaamheden verricht.

Meer informatie meldplicht

Op postedworkers.nl vindt u meer informatie en veelgestelde vragen over de meldplicht.