Nederlandse arbeidswetten en cao-voorwaarden

Werknemers die tijdelijk naar Nederland gedetacheerd worden, hebben de eerste 12 maanden van hun detachering recht op een aantal kernvoorwaarden uit de Nederlandse arbeidswetgeving. Het gaat om de volgende wetten:

In sectoren waar een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is, hebben gedetacheerde werknemers volgens de Wet Avv ook recht op de algemeen verbindend verklaarde bepalingen van die cao.

Na 12 maanden hebben gedetacheerde werknemers recht op aanvullende Nederlandse arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, de 'uitgebreide harde kern'. Deze periode van 12 maanden kan worden verlengd tot 18 maanden.

Voor uitzendkrachten die naar Nederland gedetacheerd worden geldt een afwijkende regeling: zij hebben vanaf dag 1 recht op aanvullende arbeidsvoorwaarden en voor hun werkgevers gelden aanvullende plichten.

Meer informatie gedetacheerde werknemers

Bekijk meer informatie over arbeidsvoorwaarden voor gedetacheerde werknemers op postedworkers.nl.