Voorwaarden tewerkstellingsvergunning

Heeft een buitenlandse werkgever uit de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland werknemers van buiten de EER of Zwitserland in dienst? Dan hoeft de buitenlandse werkgever géén tewerkstellingsvergunning (TWV) voor deze werknemers aan te vragen als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Het gaat om tijdelijke dienstverlening in Nederland.
  • De dienstverrichter is buiten Nederland gevestigd in een andere lidstaat van EER of Zwitserland.
  • De werknemers van de buitenlandse werkgever verrichten in Nederland gelijksoortige arbeid als in het vestigingsland van de buitenlandse werkgever en mogen in het vestigingsland van de buitenlandse werkgever wonen en werken.
  • De buitenlandse werkgever verricht daadwerkelijk substantiële activiteiten in het land van vestiging.