Boetebedragen bij overtreden Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU)

In de WagwEU staat dat gedetacheerde werknemers recht hebben op een aantal kernvoorwaarden uit de Nederlandse arbeidswetgeving. Bijvoorbeeld loon, werktijden en vakantiedagen. Ook geldt een meldplicht en zijn er administratieve verplichtingen. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert hierop.

Handhaving

De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op de WagwEU en op de naleving van de Nederlandse arbeidswetgeving. Bij een overtreding kan de Nederlandse Arbeidsinspectie een boete opleggen, bijvoorbeeld wanneer minder dan het Nederlandse wettelijk minimumloon wordt betaald. De sociale partners houden toezicht op de naleving van cao-bepalingen.

Boete

Blijkt dat de detachering van de buitenlandse werknemers of de meldingsplichtige zelfstandige niet correct is gemeld of dat er aan een andere administratieve verplichting niet is voldaan? Dan kunnen de werkgever, de meldingsplichtige zelfstandige en/of de opdrachtgever een boete krijgen. De boetebedragen zijn opgenomen in deĀ Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie.

Bekijk meer informatie over handhaving en de boetebedragen op postedworkers.nl.