Boetebedragen bij overtreden Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU)

Voor buitenlandse werkgevers of meldingsplichtige zelfstandigen uit de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland die tijdelijk in Nederland een dienst of opdracht komen uitvoeren geldt de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). In deze wet staat dat werknemers recht hebben op bepaalde arbeidsvoorwaarden. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert hierop.

Meldingsplicht buitenlandse dienstverrichters uit de EER en Zwitserland

Buitenlandse werkgevers (dienstverrichters) en meldingsplichtige zelfstandigen uit de EU, EER en Zwitserland die tijdelijk in Nederland een dienst of opdracht komen uitvoeren, moeten hun komst van tevoren melden in het Nederlandse online meldloket.

Ook de komst van alle gedetacheerde werknemers moet vooraf worden gemeld. Dit kan online via het meldloket op postedworkers.nl. Op postedworkers.nl vindt u ook meer informatie en veelgestelde vragen over wat dit betekent voor de dienstverrichter en zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) van buiten Nederland en voor hun opdrachtgever.

Verplichte controle van (de juistheid van) de melding

Nederlandse bedrijven die een onderneming of een meldingsplichtige zelfstandige uit een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER; alle EU-lidstaten + Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) of Zwitserland inhuren voor een tijdelijke opdracht in Nederland, zijn (als klant/opdrachtgever/dienstontvanger) verplicht om te controleren of de melding correct is ingevoerd in het meldloket op postedworkers.nl.

Zij ontvangen een bericht als de buitenlandse dienstverrichter of zelfstandige zijn komst naar Nederland heeft gemeld. Staan er onjuistheden in de melding? Dan kunnen zij dit melden in het online meldloket en de buitenlandse dienstverrichter of zelfstandige vragen om de informatie te corrigeren. Als blijkt dat u de melding niet heeft gecontroleerd dan kunt u daarvoor een boete krijgen. De boetebedragen zijn opgenomen in de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie.

Boete voor dienstverrichter die niet voldoet aan administratieve verplichtingen

Een buitenlandse dienstverrichter moet voldoen aan een aantal administratieve verplichtingen. Een dienstverrichter die niet aan de administratieve verplichtingen uit de WagwEU voldoet riskeert een boete. De boetebedragen zijn opgenomen in de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie.

Omstandigheden en redenen om de boete te verminderen of te verhogen

In de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie zijn situaties opgenomen op grond waarvan de boete met 50 procent wordt verhoogd. Ook kan op grond van deze Beleidsregel en hierin vermelde specifieke situaties de boete worden gematigd (= verminderd) met 25, 50 of 75 procent.

In geval van een natuurlijk persoon wordt de boete verlaagd met 50 procent.

Meer informatie

Voor nadere informatie over de mogelijke hoogte van een boete raden wij u aan de Beleidsregel boeteoplegging WagwEU te raadplegen.