Internationaal transport

Transportbedrijven uit andere EU-lidstaten moeten gedetacheerde chauffeurs melden via een online meldloket. Dit zorgt ervoor dat chauffeurs in Europa eerlijker worden behandeld en gaat oneerlijke concurrentie tussen transportbedrijven tegen.

Bekijk wat dit betekent voor chauffeurs en bedrijven die chauffeurs detacheren op de website postedworkers.nl.

Toezicht op naleving van de wet

De Nederlandse Arbeidsinspectie ziet erop toe dat transportbedrijven zich houden aan de meldingsplicht. Ook controleert zij of transportbedrijven de juiste arbeidsvoorwaarden toepassen op gedetacheerde chauffeurs. De Arbeidsinspectie voert deze controles uit in samenwerking met de Inspectie Leefomgeving en Transport en inspectiediensten van andere Europese landen. Als een transportbedrijf de wet overtreedt, legt de Arbeidsinspectie het bedrijf een boete op.