Werkwijze organisatie

De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat uit van eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven. Toezicht en opsporing worden ingezet waar de meeste problemen zitten en het effect het grootst is. We onderzoeken ongevallen, klachten, andere meldingen en de effecten van het sociale zekerheidsstelsel.

De Inspectie werkt in de periode 2023-2026 met de volgende 11 programma’s:

Werken in programma’s

De Nederlandse Arbeidsinspectie werkt in programma's om de grootste risico’s aan te pakken en een zo groot mogelijk maatschappelijk effect te behalen. Een programma bestaat uit een meerjarige serie van activiteiten, waarin een thema of sector centraal staat.

Per programma wordt een mix van toezichtinstrumenten en opsporingsonderzoeken ingezet. Afhankelijk van de doelgroepen en de risico’s zet de Inspectie onder andere gerichte controles, opsporingsonderzoeken, voorlichting en overleg met de sector in. Hierbij speelt ook een rol hoe maatschappelijke partijen zoals brancheverenigingen zijn georganiseerd en hoeveel invloed zij (kunnen) hebben bij de aanpak van risico’s.