Werkwijze organisatie

De Inspectie gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven. In het werk van de Inspectie is vertrouwen daarom een van de uitgangspunten. Toezicht en opsporing worden ingezet waar de meest hardnekkige problemen zitten en het effect het grootst is. Daarnaast onderzoekt de Inspectie ongevallen, klachten en andere meldingen. Ook voert de Inspectie onderzoek uit naar de werking en effecten van het sociale zekerheidsstelsel.

Programma’s

Om de grootste risico’s aan te pakken en een zo groot mogelijk maatschappelijk effect te behalen, werkt de Nederlandse Arbeidsinspectie in programma's. Een programma bestaat uit een meerjarige serie van activiteiten, waarin een thema of een sector centraal staat.

Om zo effectief mogelijk te werken wordt per programma een mix van toezichtinstrumenten en opsporingsonderzoeken ingezet. Afhankelijk van de doelgroepen en de risico’s zet de Inspectie onder andere gerichte controles, voorlichting en overleg met de sector in. Ook maakt de Inspectie gebruik van combinaties van interventies (inspecties, communicatie, (opsporings)onderzoeken, samenwerkingsverbanden et cetera). Hierbij speelt ook een rol hoe maatschappelijke partijen (zoals brancheverenigingen) zijn georganiseerd en hoeveel invloed zij (kunnen) hebben bij de aanpak van risico’s.

Speerpunten programma's in 2022