PSA, Arbeidsmarktdiscriminatie en Fysieke belasting

Maatschappelijk belang

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is 1 van de grootste risico’s op het terrein van gezond werken. Onder PSA verstaan we werkstress door werkdruk, agressie en geweld, ongewenst gedrag zoals discriminatie, pesten en grensoverschrijdend gedrag. Los van de persoonlijke schade voor individuele werknemers, toont onderzoek aan dat uitval door PSA werkgevers jaarlijks rond de 3 miljard euro kost. De maatschappelijke kosten bedragen jaarlijks meer dan 20 miljard euro.

Naast discriminatie op de werkvloer wordt ook arbeidsmarktdiscriminatie steeds minder getolereerd. De Nederlandse Arbeidsinspectie bereidt zich voor op de inwerkingtreding van het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Daarbij zet zij verkennende inspecties in, op basis van een online vacaturescanner.

Uit nadere analyses blijkt dat risico’s op psychosociale arbeidsbelasting en arbeidsmarktdiscriminatie problemen zich voordoen in uiteenlopende sectoren. Bekende sectoren zijn het onderwijs en de zorg, maar de problematiek speelt ook in de beveiliging en opsporing, vervoer (goederen en personen), industrie, kunst en cultuur en bij politie en defensie.

Doelen, aanpak en samenwerking