Werken als inspecteur

Het voldoen aan de regels en wetten rondom arbeid, gezondheid en veiligheid is ten eerste de verantwoordelijkheid van bedrijven zelf. Daar helpen we hen bij met voorlichting en allerlei instrumenten, zoals een website voor zelfinspectie. Als inspecteur is het je taak om te controleren dat deze regels en wetten daadwerkelijk worden nageleefd. Zo nodig treed je handhavend op. Dat is verantwoordelijk en zelfstandig werk.

Het werk

We werken in regio’s door het hele land en in een aantal landelijke programmateams (gericht op sectoren, bijvoorbeeld de bouw of logistiek, of op onderwerpen, bijvoorbeeld misbruik van regelingen of gevaarlijke stoffen). In alle gevallen werk je vanuit je eigen huis: dat is jouw standplaats. Bij inspecties ga je meestal alleen op pad, in een aantal gevallen met z’n tweeën of met collega’s van andere overheidsdiensten. Bij het constateren van overtredingen geef je een waarschuwing of boete en in echt ernstige situaties mag je een bedrijf stilleggen. Dit zijn zware maatregelen, daarom leg je alles wat je doet nauwkeurig en zorgvuldig vast.

Behalve geplande bezoeken behandel je binnenkomende klachten en doe je onderzoek na een ernstig ongeval. Als je Arbo-inspecteur bent kan dit soms midden in de nacht zijn. Daarvoor hebben we piket- en consignatiediensten. Bij piket kun je tijdens kantoortijden gebeld worden bij een arbeidsongeval. Heb je consignatiedienst, dan kan dat ook buiten kantoortijden zijn: ’s avonds, ’s nachts en in het weekend. Dit laatste doe je minimaal 3 en maximaal 12 weken per jaar. Als MHC- of AMF-inspecteur werk je zelden buiten kantooruren.

Je wordt op verschillende manieren in je werk ondersteund. Zo maak je deel uit van jouw regionale of landelijke team en zie je je collega’s regelmatig voor teamoverleggen. Natuurlijk kun je hen altijd bellen of met hen afspreken. Daarnaast zorgen we voor een goede thuiswerkplek, inclusief laptop en een leaseauto.

De opleiding

Om zelfstandig inzetbaar te worden begin je zo snel mogelijk na je indiensttreding aan een opleidingstraject. Als je al veel ervaring hebt, bijvoorbeeld bij een andere inspectie- of handhavingsorganisatie, kun je soms vanaf het begin al meer meedraaien.

De opleiding duurt 1,5 tot 2 jaar. Naast het volgen van opleidingsmodules ga je al snel aan het werk, onder begeleiding van een praktijkbegeleider. Ook besteden we tijdens de opleiding aandacht aan aanvullende onderwerpen, zoals het doen van onderzoek of het omgaan met agressie. De opleidingen vinden zoveel mogelijk centraal in het land plaats en zijn in toenemende mate digitaal of online (e-learning).

In de opleidingsperiode moet je fulltime (5 dagen en 40 uur per week) beschikbaar zijn en ben je tijdens de schoolvakanties vrij. Na de opleiding word je – als daar aanleiding voor is – tijdens speciaal georganiseerde bijeenkomsten bijgeschoold in de nieuwste wet- en regelgeving en ontwikkelingen op je vakgebied.

Arbeidsvoorwaarden

Je kunt rekenen op de prima arbeidsvoorwaarden die voor iedereen bij de Rijksoverheid gelden. Bekijk deze arbeidsvoorwaarden op rijksoverheid.nl.

Voor jou als inspecteur bij de Nederlandse Arbeidsinspectie geldt daarnaast het volgende:

 • Inspecteur Arbo, BmGS en AMF: tijdens de opleidingsperiode bedraagt je salaris minimaal €2.881 en maximaal €4.070 (schaal 9). Daarna loopt je salaris op tot maximaal €4.519 (schaal 10). De definitieve inschaling is afhankelijk van je kennis en ervaring.
 • Inspecteur MHC: tijdens de opleidingsperiode bedraagt je salaris minimaal €2.811 en maximaal €4.519 (schaal 10). Daarna loopt je salaris op tot maximaal €5.139 (schaal 11). De definitieve inschaling is afhankelijk van je kennis en ervaring.
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden: je krijgt een Individueel KeuzeBudget (16,37% van je salaris), dat je volledig naar je eigen wensen kunt besteden.
 • Onkostenvergoedingen voor bijvoorbeeld eten, aangezien je veel op pad bent.
 • Opleidingen: we zijn genereus met opleidingsmogelijkheden voor onze (vaste) medewerkers.

Wat breng je mee?

Om inspecteur te worden heb je een afgeronde hbo-opleiding nodig. In een aantal gevallen is een mbo-opleiding, samen met ruime ervaring met werken op hbo-niveau (meer dan 5 jaar) op het gebied van toezicht of handhaving ook voldoende. In alle gevallen zul je moeten aantonen dat je over een hbo-denkniveau beschikt. Er zijn aanvullende opleidingseisen voor verschillende functies, bijvoorbeeld in een technische richting. Ook kan een opleiding als Arbeidshygiëne of Hogere Veiligheidskunde gevraagd worden (of de bereidheid om deze zo snel mogelijk te behalen).

Verder zijn jouw competenties belangrijk: je staat stevig in je schoenen, aarzelt niet als je een beslissing moet nemen en laat je niet makkelijk beïnvloeden. Tegelijk beschik je over goede communicatieve vaardigheden, tact en empathisch vermogen, waardoor jouw beslissingen (meestal) geaccepteerd worden. Tot slot ben je zorgvuldig, werk je nauwgezet en kun je goed met digitale informatie en systemen omgaan.

De selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit een aantal onderdelen en neemt ongeveer 30 dagen in beslag.

 1. Je solliciteert online door je cv en motivatiebrief aan ons te sturen. We lezen vooral jouw motivatie met veel aandacht: waarom wil je dit doen en waarom denk je dat je geschikt bent voor dit werk? Binnen enkele dagen krijg je van ons een reactie op je sollicitatie.
 2. Als we goede aanknopingspunten zien melden we je aan voor een online assessment. Dit bestaat uit een intelligentietest (je moet op hbo-niveau scoren) en een aantal persoonlijkheids- en competentietests.
 3. Op basis van (de combinatie van) je cv, motivatie en assessmentuitslag besluiten we of je wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek met de teammanager in de regio of voor een landelijk programmateam. Dit gesprek vindt live plaats.
 4. Na het selectiegesprek volgt bij een positief resultaat een arbeidsvoorwaardengesprek. Hier nemen we alles met je door: je salaris, werktijden, startdatum, exact benodigde opleiding e.d. Dit gesprek voer je digitaal met een HR-adviseur  en je teammanager.
 5. En dan kun je beginnen!

N.B. In een aantal gevallen vindt het assessment plaats ná de selectiegesprekken. Dit laten we vanzelfsprekend tijdig aan je weten.

Tips voor jouw sollicitatie

 • Besteed voldoende aandacht aan je motivatie: waarom wil je dit werk doen en waarom denk je dat je er geschikt voor bent?
 • Voordat je het assessment aflegt, ontvang je materiaal waarmee je kunt oefenen. Maak hier gebruik van om je zo goed mogelijk voor te bereiden.
 • Denk voor het selectiegesprek alvast na over voorbeelden waarin je hebt laten zien dat je over de belangrijkste competenties beschikt: besluitvaardigheid, resultaatgerichtheid, tact en communicerend vermogen.