Toezicht

Een belangrijk uitgangspunt van ons werk is dat burgers, bedrijven en instanties zelf verantwoordelijk zijn voor het naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veilig, eerlijk en gezond werken. Als zij dat niet doen, is het onze taak om hen weer op het goede spoor te krijgen. Dat doen we met verschillende interventies: communicatie of het maken van afspraken. Onze inspecteurs zijn verantwoordelijk voor toezicht en handhaving.

Werkgebieden

Toezicht en handhaving vinden plaats op verschillende werkgebieden. De grootste zijn die voor arbeidsomstandigheden, arbeidsmarktfraude, blootstelling aan gevaarlijke stoffen en Major Hazard Control.

Programma's

Op basis van analyses bepalen we waar maatschappelijke risico's zitten en werken we aan de beheersing van deze risico's. Dat doen we in de vorm van (landelijke) programma's. Voorbeelden van zulke programma's zijn arbeidsuitbuiting, blootstelling aan gevaarlijke stoffen, procesveiligheid en goed werkgeverschap. Binnen een programma is veel kennis aanwezig. We zetten een brede mix van interventies in, die kan vari├źren van gedragsbe├»nvloeding of extra toezicht tot strafrechtelijk optreden.