Arbeidsomstandigheden

Wat zijn goede arbeidsomstandigheden? Dat is vastgelegd in wetten en regels, zoals de Arbowet en de Arbeidstijdenwet. Bij de Nederlandse Arbeidsinspectie houden we toezicht op de naleving van deze wetten en regels.

Bij wie en hoe vaak we langskomen, hangt af van een inschatting van risico's: hoe groter deze risico's, hoe vaker we langskomen. Denk aan de bouw of voedselverwerking. Bij overtredingen kunnen we sancties opleggen. Zo zorgen we voor veilig, gezond en eerlijk werk voor iedereen.

Werken als inspecteur Arbeidsomstandigheden

Als inspecteur Arbeidsomstandigheden voer je inspecties uit bij bedrijven in 1 van de 10 landelijke regio's. Deze regio's komen grotendeels overeen met de provincies en het centrale kantoor staat in Utrecht.

Het werk bestaat uit een mix van bedrijvenbezoeken, gesprekken met medewerkers of werkgevers, waarnemingen op locatie, het uitwerken van je bevindingen in brieven of rapporten en het vastleggen in systemen. Daarnaast behandel je klachten die bij ons meldpunt binnenkomen. Ook doe je onderzoek bij ongevallen.

Meer mogelijkheden

Naast werken op locatie in je eigen regio kun je ook meewerken aan landelijke programma's. Hierbij staat een sector of thema centraal, zoals asbest (inventarisatie, melding en verwijdering), psychosociale arbeidsbelasting of toezicht op normen en certificering, bijvoorbeeld van potentieel gevaarlijke machines. Programma's hebben een brede scope en we richten ons daarbij ook op de langere termijn, verbanden met naastliggende gebieden of internationale regels.

Terugkijken webinar

Heb je vragen over het werk? Of ben je gewoon nieuwsgierig? Je kunt het webinar van 17 mei 2022 terugkijken. Dan krijg je meer informatie over de inhoud van het werk en kun je kennismaken met een aantal inspecteurs.

Ons werk

Onderstaande verhalen en films geven een beeld van ons werk. Op inspectiewerkt.nl kun je nog meer voorbeelden zien van ons werk.

Verhaal: Bedrijven die schijnbaar lak aan de regels hebben

Sommige bedrijven lijken voortdurend lak te hebben aan de regels voor veilig en gezond werken. Neem nu eens 2 bedrijven uit de asbestsector. Op papier nette bedrijven, die je zo zou inhuren. Alleen weet je niet altijd hoe ze in de praktijk werken.

Video: Hard werken in de vleesverwerking

In de vleesverwerking wordt dagelijks hard gewerkt om ons vlees in de winkel of bij restaurants te krijgen. Inspecteurs van de Nederlandse Arbeidsinspectie controleren of dit werk op een eerlijke, gezonde en veilige manier gebeurt.

Video: Veel valgevaar gezien bij controle 200 bouwplaatsen

Bij een controle op 200 bouwplaatsen verspreid over Nederland zijn bij ongeveer 140 bouwplaatsen overtredingen geconstateerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. In totaal ging het om meer dan 250 overtredingen.