Major Hazard Control

Er zijn ongeveer 400 bedrijven in Nederland die met risicovolle stoffen werken of risicovolle activiteiten uitvoeren. Afhankelijk van de aard van het werk of de hoeveelheid van de stoffen waarmee gewerkt wordt kunnen dit lagedrempel- of hogedrempelbedrijven zijn, met kleinere of grotere risico's.

Al deze bedrijven moeten kunnen aantonen dat zij deze risico's beheersen. Dat controleren we regelmatig. Daarmee voorkomen we (zware) ongevallen en zorgen we voor veilig, gezond en eerlijk werk voor iedereen.

Werken als inspecteur MHC

Als inspecteur Major Hazard Control (MHC) voer je inspecties uit bij bedrijven. De inspectiefrequentie varieert al naar gelang de risico's. Op basis van je kennis van de industrie en van procesveiligheidstechnologie schat je deze risico's in en neem je eventueel maatregelen. Zo kun je een waarschuwing geven of opleggen dat een bedrijf de werkzaamheden moet staken. Je werkt veel samen met onze partners, met name veiligheidsregio's en milieudiensten.

Het werk bestaat uit een mix van waarnemingen op locatie, het uitwerken van je bevindingen in brieven of rapporten en het vastleggen in systemen. Daarnaast behandel je klachten en doe je onderzoek bij ongevallen.

Webinar terugkijken

Zou het werk van een inspecteur Major Hazard Control iets voor jou kunnen zijn, maar wil je eerst meer informatie? Je kunt hier ons webinar (uit 2022) terugkijken. Daarin vertellen we je alles over de inhoud van het werk, de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure.

Ons werk

Onderstaande verhalen en films geven een beeld van ons werk. Op inspectiewerkt.nl kun je nog meer voorbeelden zien van ons werk.

Video: Ik zie geen kil staal

Controle van een Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) bedrijf. Hoe gaat dat in zijn werk? Op pad met een inspecteur Major Hazard Control.

Samenwerking: Inspectiepraktijk

Het inspectieproces is gericht op de naleving van de Brzo-wetgeving en vormt een cyclus. Brzo-bedrijven worden geïnspecteerd op naleving van de Brzo-wetgeving. Daaronder vallen bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken.