Blootstelling gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen kunnen risico's opleveren voor de veiligheid en gezondheid van de mensen die ermee werken. Jaarlijks sterven in Nederland ongeveer 3.000 mensen als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk.

Nog lang niet alle bedrijven hebben deze risico's al goed in beeld. Wij zorgen dat dat gebeurt. Dat bedrijven maatregelen nemen om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen zo laag te houden dat er geen gezondheidsrisico's optreden.

Werken als inspecteur gevaarlijke stoffen

Als inspecteur gevaarlijke stoffen voer je inspecties uit bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. De nadruk ligt op onder andere blootstelling aan kankerverwekkende stoffen of stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting (CMR) zoals formaldehyde, chroom-6 en dieselmotoremissie. De werkgever is verantwoordelijk om vast te stellen hoeveel risico werknemers lopen en welke veiligheidsmaatregelen ze moeten nemen. Jij beoordeelt of de maatregelen op de juiste manier zijn uitgevoerd en onderneemt actie als dit niet het geval is.

Het werk bestaat uit een mix van waarnemingen op locatie, het uitwerken van je bevindingen in rapporten en het vastleggen in systemen. Daarnaast behandel je klachten en doe je onderzoek bij ongevallen.

Ons werk

Onderstaande verhalen en films geven een beeld van ons werk. Op inspectiewerkt.nl kun je nog meer voorbeelden zien van ons werk.

Video: Gevaarlijke stoffen zijn overal

Er gaan jaarlijks 3.000 mensen eerder dood omdat ze tijdens het werk zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Gevaarlijke stoffen kunnen in alle soorten bedrijven voorkomen, van grote chemische industrie tot een klein klusbedrijf. Het is belangrijk dat de werkgever de juiste maatregelen neemt om werknemers te beschermen.

Verhaal: Straf voor bedrijf dat werknemers blootstelt aan gevaarlijke stof

De rechter in Zwolle heeft een luchtfilterfabrikant veroordeeld tot 2 ton boete. Ook moeten 2 leidinggevenden van het bedrijf een taakstraf van 240 uur uitvoeren. Inspecteurs gespecialiseerd in de regels voor het werken met gevaarlijke stoffen onderzochten deze zaak.

Nieuws: Diesel aangedreven arbeidsmiddelen op Schiphol vervangen

Op korte termijn moeten op de luchthaven Schiphol diesel aangedreven arbeidsmiddelen, voor zover technisch uitvoerbaar, op de airside worden vervangen door een versie met alternatieve aandrijving. Een deel van de vervanging moet al dit jaar plaatsvinden.