Opsporing

Fatsoenlijk werk, gezonde arbeidsomstandigheden, een veilige werkomgeving en eerlijk gebruik van de sociale en zorgvoorzieningen vinden we in Nederland belangrijk. Als het vermoeden bestaat dat er op dat gebied sprake is van overtredingen, misbruik of criminele bedoelingen, komt een zaak terecht bij de Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Wij doen strafrechtelijk onderzoek en kunnen in ons werk beschikken over zware middelen. Denk aan inbeslagnames, boetes of zelfs gevangenisstraf.

Werkgebieden

Voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid doen we onderzoek op het gebied van illegale tewerkstelling, arbeidsuitbuiting of uitkerings- en subsidiefraude. Daarnaast werken we voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan het bestrijden van fraude in de zorg. Vaak gaat het om georganiseerde, ondermijnende en complexe criminaliteit. We kunnen daarom ook beschikken over specifieke expertise.

Bijzondere positie

We zijn een bijzondere opsporingsdienst (BOD) en werken onder gezag van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Tegelijk zijn we een integraal onderdeel van de Arbeidsinspectie en dragen we bij aan het inspectiebrede programmatisch werken. Dat betekent dat we samenwerken met de collega's van toezicht en dat onze onderzoeken deel kunnen uitmaken van de inhoudelijke resultaten van een programma.

Bij de Opsporingsdienst werken ruim 300 mensen, op 5 locaties (Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven en Utrecht).

Webinar terugkijken

Ben je nieuwsgierig om te horen wat we allemaal doen bij de Opsporingsdienst? Bekijk dan ons online event van 21 juni 2022. Daarin vertellen we je meer over de inhoud van het werk en maak je kennis met een aantal rechercheurs.

Direct ons webinar terugkijken