NOW

Tijdens de coronacrisis heeft het kabinet zoveel mogelijk banen beschermd. Bedrijven die hun omzet met minstens 20 procent zagen dalen, konden subsidie aanvragen op grond van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Hiermee kregen ze een deel van hun loonsom vergoed.

Ondanks een aantal waarborgen is de NOW een regeling met frauderisico's en is het geld niet altijd gebruikt waarvoor het is bedoeld. Dergelijke fraude maakt inbreuk op onderlinge solidariteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Hoge prioriteit

We geven daarom hoge prioriteit aan het opsporen van degenen die fraude hebben gepleegd met deze steunmaatregelen. Daarbij werken we nauw samen met de FIOD en het UWV en onder gezag van het Openbaar Ministerie. De aanpak gebeurt op basis van risico-analyses en signalen. Denk aan uitgestelde facturen of een voorschot dat is gestort op een rekening waar nog nooit lonen van zijn betaald.

Een complexe klus

Tussen de bedrijven die NOW hebben ontvangen zitten grote verschillen, zowel in omvang als in het aangevraagde subsidiebedrag. Het opsporen en afwikkelen van mogelijke fraude is een complexe klus, waarvoor goede boekhoudkundige kennis en een zeer kritische instelling nodig zijn. Ook is het tot op zekere hoogte maatwerk. De strafrechtelijke weg is er 1, maar ook het voeren van knock-and-talk-gesprekken of andere, creatieve, vormen zijn denkbaar.

Nieuw team

We hebben daarom een nieuw, tijdelijk nieuw team ingericht dat deze fraude opspoort. Rechercheurs, recherchemedewerkers en specialisten op het gebied van financiƫn, digitalisering, intelligence en opsporingsmethodieken gaan daarmee aan de slag, onder leiding van een teamleider en een onderzoekscoƶrdinator. Een uitdagende opdracht, waarbij het opbouwen van het team, correcte dossiervorming, de ontwikkeling van vernieuwende methoden en het behalen van resultaten hand in hand gaan.

Ons werk

Onderstaande verhalen geven een beeld van ons werk. Op inspectiewerkt.nl kun je nog meer voorbeelden zien van ons werk.

Succes bij de aanpak

Een man en vrouw zijn aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte, misbruik van subsidiegelden en witwassen. Het vermoeden is dat zij namens een in Den Haag gevestigd bedrijf NOW-subsidies hebben aangevraagd, terwijl het bedrijf nagenoeg geen bedrijfsactiviteiten had.

Aanhouding wegens COZO-fraude

De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft een verdachte aangehouden en meerdere doorzoekingen in woningen en bedrijfspanden verricht. Het gaat hier om vermoedelijke fraude met de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg.