Twee verdachten aangehouden verdenking NOW-fraude

Een 40-jarige man en een 27-jarige vrouw zijn op dinsdag 23 november 2021 in Venlo aangehouden door de Recherche Inspectie SZW op verdenking van valsheid in geschrifte, misbruik van subsidiegelden en witwassen. Daarnaast worden twee andere personen verdacht van dezelfde feiten, maar zij zijn niet aangehouden. Het onderzoek staat onder gezag van het Functioneel Parket.

Het vermoeden is dat de verdachten namens een in Den Haag gevestigd bedrijf, NOW-subsidies hebben aangevraagd bij het UWV. De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-regeling) is voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies. De NOW voorziet in een vergoeding van de loonkosten.

Het vermoeden is dat het bedrijf (nagenoeg) geen bedrijfsactiviteiten heeft (gehad) en dat de  opgegeven omzetten fictief zijn. Ook werden er vermoedelijk mensen als werknemer opgevoerd, terwijl zij in werkelijkheid niet in dienst waren van het bedrijf dat NOW heeft aangevraagd. Ook maakten verdachten  bij de aanvraag van de NOWsubsidies gebruik van een vervalste derden verklaring. Deze verklaring moet komen van een onafhankelijke derde en dat was vermoedelijk niet het geval. Het vermoeden is dat op basis van valse aanvragen bijna honderdduizend euro aan subsidie als voorschot is uitgekeerd door het UWV.

De woning van de twee aangehouden verdachten in Venlo is doorzocht en administratie, laptops, tablets en telefoons zijn in beslag genomen. Daarnaast is er rond de € 10.000 contant geld in beslag genomen. Ook zijn er veel bankpassen/creditcards aangetroffen. Het OM heeft beslag gelegd op meerdere vermogensbestanddelen omdat misdaad niet mag lonen.