Warenwet

De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op een aantal besluiten uit de warenwet die eisen stellen aan de veiligheid van producten die in werksituaties worden gebruikt.