Drukapparatuur

Regelgeving drukapparatuur

Op installaties en voorwerpen waarin zich vloeistof of gas bevindt met een maximaal toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar kan naast de Arbeidsomstandighedenwet ook (Europese) productwetgeving van toepassing zijn die eisen stelt aan de fabricage, het gebruik, de keuringen, de certificaten en de documenten die bij deze drukapparatuur aanwezig moeten zijn.

Er kunnen ook opleidingseisen zijn gesteld aan de personen die aan deze drukapparatuur werken, zoals lassers.

Voorbeelden van drukapparatuur zijn: stoomketels, persluchttanks, procesinstallaties in de chemische industrie, LPG opslagtanks, brandblussers, koel- en vriesinstallaties (waaronder warmtepompen en airconditioning) en kelderbierinstallaties.

Op deze producten kan de volgende regelgeving van toepassing zijn:
Warenwetbesluit drukapparatuur 2016

Warenwetregeling drukapparatuur 2016

Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm 2016

De Nederlandse Arbeidsinspectie kijkt bij inspecties onder meer of aan deze wettelijke eisen is voldaan.

Meer informatie over regelgeving en keuringen van drukapparatuur is te vinden op arboportaal.nl/drukapparatuur keuringen en CE-markeringen