Koelinstallaties en warmtepompen

Veel grote gebouwen hebben een koelinstallatie of warmtepomp die de temperatuur in het gebouw regelt. De meeste installaties moeten periodiek herkeurd worden. Als vastgoedeigenaar of huurder bent u ervoor verantwoordelijk dat deze herkeuring tijdig wordt uitgevoerd.

Waarom is herkeuren belangrijk?

Periodiek herkeuren voorkomt het risico op verstikking en explosiegevaar bij brand. Bovendien brengt periodiek herkeuren andere voordelen met zich mee.

  • Veilig voor mensen in het gebouw
  • Voorkomt milieuschade
  • Vanwege de verzekering
  • Voorkomt boete van de Arbeidsinspectie

Maak een afspraak om uw installatie te laten herkeuren

De installatie laat u herkeuren door een conformiteitsbeoordelingsinstantie (CBI). Dit zijn deskundige bedrijven die hiervoor door de overheid zijn aangewezen en de herkeuring op onafhankelijke wijze uitvoeren. Totaal zijn er 8 CBI's die koelinstallaties en warmtepompen herkeuren. Zij werken door heel het land. U kiest zelf door welke CBI u uw installatie laat herkeuren:

Geldt de herkeuring ook voor mijn installatie?

Of uw installatie periodiek herkeurd moet worden hangt af van de categorie waarin deze valt. Deze zogeheten PED-categorie wordt bepaald door het type koudemiddel, de maximale druk en het volume.

Uw installateur, onderhoudsbedrijf of facilitair manager kan vaak al in het logboek van de installatie zien of deze een herkeuringsplicht heeft.

Staat het daar niet in, of ontbreekt het logboek? Neem dan contact op met het bedrijf dat het onderhoud van de installatie uitvoert.

Maar ik laat de installatie toch al netjes onderhouden?

Onderhoud is essentieel, maar niet voldoende voor een veilige werking van de installatie. Bij de herkeuring wordt de installatie grondig nagelopen. De keurder kijkt naar andere onderdelen dan waar de onderhoudsmonteur naar kijkt, bijvoorbeeld leidingen en drukvaten.

En de F-gassenkeuring dan?

De F-gassenkeuring is iets anders dan de periodieke herkeuring. De F-gassenkeuring voorkomt dat schadelijke gassen vanuit uw installatie in het milieu terechtkomen. Als u de F-gassenkeuring laat uitvoeren, moet u dit blijven doen. Mogelijk moet uw installatie daarnaast ook periodiek herkeurd worden. De periodieke herkeuring richt zich op een veilige werking van de installatie.

Informatie voor installatie- en onderhoudsbedrijven

Bent u werkzaam bij een installatiebedrijf of onderhoudsbedrijf? Mogelijk vragen klanten u of zij hun koelinstallatie of warmtepomp moeten laten herkeuren. Dit is afhankelijk van de PED-categorie waarin de installatie valt. Deze categorie kunt u op verschillende manieren te achterhalen:

Informatiefolder aanvragen

Als installatie- of onderhoudsbedrijf helpt u uw klanten door ze te wijzen op het belang van herkeuren. Hiervoor heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie samen met andere organisaties een informatiefolder ontwikkeld. Vul het aanvraagformulier in en de informatiefolders worden u kosteloos toegestuurd.

Wet- en regelgeving

Een koelinstallatie of warmtepomp in een werkomgeving wordt beschouwd als arbeidsmiddel. Omdat deze arbeidsmiddelen een groter risico voor de gezondheid vormen, gelden er extra regels voor de ingebruikneming, keuring en het wijzigen van de installatie.

Schematisch overzicht van keuring en herkeuring. Voordat de installatie wordt gebruikt vindt keuring voor ingebruikneming plaats. 4 jaar daarna vindt de eerste periodieke herkeuring plaats.

Arbeidsomstandighedenbesluit

Een koelinstallatie of warmtepomp in een werkomgeving wordt beschouwd als arbeidsmiddel. Arbeidsmiddelen moeten periodiek herkeurd worden door een deskundige. Dit is vastgelegd in artikel 7.4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Warenwetbesluit drukapparatuur (WBDA) 2016

In het Warenwetbesluit drukapparatuur staat beschreven waar nieuwe drukapparaten aan moeten voldoen en welke eisen er zijn in de gebruiksfase. De eisen die gesteld worden aan de keuring voor ingebruikname van drukapparatuur zijn te vinden in artikel 21 van het Warenwetbesluit drukapparatuur, de eisen voor herkeuring in artikel 22 van het Warenwetbesluit drukapparatuur.

Warenwetregeling drukapparatuur (WRDA) 2016

In artikel 2 van de Warenwetregeling drukapparatuur 2016 staat beschreven voor welke categorie installatie een periodieke herkeuring geldt en of er een Keuring voor ingebruikneming (KVI) moet worden uitgevoerd.