Verreikers

Tijdens inspecties ziet de Nederlandse Arbeidsinspectie verreikers met personenwerkbakken die niet voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Dit kan leiden tot (fatale) ongevallen. Daarom is het belangrijk dat de machine voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. Ook bij het huren van een machine. De werkgever is namelijk verantwoordelijk voor de veiligheid van de machines die werknemers gebruiken.

Om welke machines gaat het?

Het gaat om verreikers waar een personenwerkbak aan gekoppeld is die hoger dan 3 meter boven de grond kan komen en waarvan het hekwerk opengeklapt kan worden. De afbeelding hieronder toont hoe zo’n machine eruitziet.

Beeld: ©Nederlandse Arbeidsinspectie

Veiligheidseisen voor gebruik

Controleer of de machine die u gebruikt, verhuurt of huurt voldoet aan deze 7 vereisten:

Voldoet de machine niet aan alle eisen?

Dan mag de machine niet gebruikt worden. Neem contact op met de fabrikant om na te gaan of de machine valt aan te passen. Biedt de fabrikant geen hulp bij het aanpassen van de machine? Meld dit dan bij de Nederlandse Arbeidsinspectie via het formulier 'Productveiligheid'

Bent u fabrikant?

Voor fabrikant van verreikers met daaraan een te openen personenwerkbak is een Europese norm ontwikkeld waarin de specificaties en criteria staan beschreven: Transportwerktuigen voor ruw terrein – veiligheidseisen en verificatie (NEN-EN 1459-9:2021)