Liften

Dagelijks maken mensen gebruik van de tienduizenden liften in onder meer kantoorpanden, parkeergarages en wooncomplexen. Om ervoor te zorgen dat liften veilig gebruikt kunnen worden, moeten ze periodiek onderhouden en herkeurd worden.

Tijdens het onderhoud en de herkeuring is er aandacht voor onder meer de deuren, de elektrische installatie en de remmen. Is het mogelijk om opgesloten passagiers te bevrijden? Is er brandgevaar of beknellingsgevaar? Onderhoud en herkeuren voorkomt liftopsluitingen, storingen en ongelukken. Ook waarborgt het een veilige werkplek voor de onderhoudsmonteur.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Om liften veilig te laten functioneren zijn verschillende partijen betrokken met elk eigen verantwoordelijkheden:

  • Een fabrikant die een nieuwe lift op de markt brengt, zorgt ervoor dat deze voldoet aan Europese normen voor productveiligheid voor liften. Bij het keuren en installeren van de lift moet de fabrikant een EU conformiteitsbeoordelingsinstantie (EU-CBI) betrekken. Wanneer de lift aan de Europese normen voldoet, brengt de fabrikant een CE-markering aan in de lift.
  • De eigenaar moet de liftinstallatie laten onderhouden en elke anderhalf jaar laten keuren door een NL-CBI: de periodieke keuring.
  • Een NL conformiteitsbeoordelingsinstantie (NL-CBI) voert, in opdracht van de eigenaar, de periodieke herkeuring uit. Zij bekijkt of de lift voldoet aan de vervaardigingsvoorschriften, bijvoorbeeld of de veiligheidscomponenten goed functioneren.
  • De minister van SZW wijst de NL-CBI's aan.
  • De schemabeheerder (Stichting Beheer Certificatie Liften) stelt de criteria op waarop een lift bij de keuring wordt beoordeeld.
  • De Raad voor Accreditatie beoordeelt of CBI’s voldoen aan de Europese normen voor keuringsinstellingen.
  • De Arbeidsinspectie ziet erop toe dat het stelsel dat de veiligheid van liften waarborgt goed functioneert. Zo controleert zij of NL-CBI's de liftkeuringen op onafhankelijke en correcte wijze uitvoeren en of onderhoudsmonteurs hun werk veilig kunnen doen. Ook ziet zij erop toe dat gevaarlijke liften worden stilgezet, voorkomt zij dat liften met een onterechte CE-markering worden verhandeld en geïnstalleerd. Ook behandelt de Arbeidsinspectie ontheffingsaanvragen voor nieuwe liften in uitzonderlijke situaties.

Risico's, aanpak en effect

Benieuwd welke risico's de Arbeidsinspectie ziet, de aanpak ervan en het effect daarvan? Bekijk de pagina Liften: risico's, aanpak en effect.